skip to Main Content

185

Vallbo milspår

3 tim

10 km

100 m

Genom fjällskogen och in i tystnaden – ett härligt spår i orörd natur.

Du startar vid Vallbo Fjällgård och glider österut över Utterbäcken. Det ganska smala spåret fortsätter i ett orört område med rikt djurliv. Du skidar i lätt motlut genom granskog och ut på myrmark i 4 km. Passa på att stanna för en fika med utsikt över Anarisfjällen i sydost. Chansen är stor att du ser djurspår i snön.

Turen viker av norrut genom vacker fjällskog, över myrar och fortsätter lätt utför. Efter 7 km åkning i skyddad terräng öppnar sig landskapet och du ser de vackra byarna Ottsjö och Trillevallen. Den sista sträckan bjuder på behagligt flack åkning som mynnar ut i en kort utförslöpa ner till Utterbäcken. Efter bäcken avslutas turen med lätt stigning till utgångspunkten.

Klicka på bilden för att se kartan större »

Back To Top