skip to Main Content
Övriga längdspår i Trillevallen, Södra Årefjällen

Övriga längdspår i Trillevallen

Elljusspåret, 1,5 km, är ett lite kuperat men lättåkt skidspår, i skyddad skogsterräng.

DM 2,5 km går i skyddande fjällskog. Det börjar med lite motlut, övergår i småkuperad terräng och avslutas svagt utför.

DM 5 km börjar i samma småkuperade motlut genom vacker fjällskog. Från ”Torget” tillbaka till Fjällhotellet får du en härlig utförslöpa.

DM 7,5 km fortsätter från femman med en utförslöpa, innan det går uppför genom skogen. Belöningen är den lättåkta avslutningen.

Längs spåren finns färgbrickor med samma färger som på kartan.

Hitta till ledstart Spårinformation Köp spårkort
Back To Top