skip to Main Content
Att åka skidor i Olivehällsrundans skidspår, i Ottsjö, är en fjällupplevelse i världsklass i Södra Årefjällen. Härligt också för barnen.
Att åka skidor i Olivehällsrundans skidspår, i Ottsjö, är en fjällupplevelse i världsklass i Södra Årefjällen. Härligt också för barnen.

© Tomas Roos

Att åka skidor i Olivehällsrundans skidspår, i Ottsjö, är en fjällupplevelse i världsklass i Södra Årefjällen.

© taigaphoto.se

Att åka skidor i Olivehällsrundans skidspår, i Ottsjö, är en fjällupplevelse i världsklass i Södra Årefjällen. Härligt också för barnen.
Att åka skidor i Olivehällsrundans skidspår, i Ottsjö, är en fjällupplevelse i världsklass i Södra Årefjällen. Härligt också för barnen.

© Tomas Roos

Att åka skidor i Olivehällsrundans skidspår, i Ottsjö, är en fjällupplevelse i världsklass i Södra Årefjällen.

© taigaphoto.se

163

Olivehällsrundan

  • 1,5/2 h
  • 5,6/7,6
  • 100/150 m

Ottsjös härliga träningsrunda

Spåret börjar vid ledcentralen väster om BRF Ottsjö Fjällby. Du kan också starta på andra platser i Olivehällsområdet.

Till att börja med får du skida i svagt motlut i två kilometer, över myrar och genom granskog. Sedan får du välja – vill du köra den kortare rundan svänger du höger, ner genom Olivehällsområdet. Känner du för det längre alternativet tar du istället till vänster. Då fortsätter du i svagt motlut och kommer efter någon kilometer upp i den glesa fjällbjörkskogen. Här viker spåret norrut en bit och sedan österut. Du skidar genom mäktig gammelskog och över myrar.  Så småningom ansluter du åter till huvudspåret och följer det svagt utför genom den småkuperade terrängen. Mellan träden anar du här och där något av områdets många fritidshus.

Hitta till ledstart Spårinformation Köp spårkort

Klicka på bilden för att se kartan större »

Back To Top