skip to Main Content

283

Blå led

Blanktjärnsrundan

5 tim

12,3 km

110 m

Tid för återhämtning

Det är inte bara vi människor som behöver tid för återhämtning. Ibland behöver naturen det också. Blanktjärn och marken runt har nått gränsen för vad naturen tål. Nu behövs just återhämtning.

Du är välkommen att gå Blanktjärnsrundan. Du ser den vackra, smaragdgröna tjärnen från de utsiktsplatser som finns. Dels uppe på rullstensåsen och dels nere vid tjärnen. Vid tjärnen finns också ett dass. Det finns rastplatser längs rundan där du kan äta din matsäck och njuta av naturen.

Vid tjärnen måste mossa och växter få chans att åter växa. Annars rinner jord ner i tjärnen och kan göra den grumlig. Kanske förstöra den för alltid. Du måste därför avstå alla aktiviteter vid och i tjärnen.

Fötter har trampat, hjul har rullat, eldar har flammat. Växterna runt Blanktjärn har nötts bort – både vanliga och sällsynta. Jorden är blottad och riskerar att rinna ner i tjärnen.

Blanktjärns fantastiskt smaragdgröna och klara vatten lockar allt fler – helt enkelt fler än vad som är hållbart.

Vattnet i Blanktjärn är kalkrikt. Kalkpartiklar fastnar på botten och på de träd som fallit ner i tjärnen. Kalkpartiklarna är huvudspåret i jakten på förklaringen till tjärnens fantastiska färg. När kalken svävar fritt i vattnet bryts ljuset så att den intensivt turkosa färgen uppstår. Om jord rinner ut i tjärnen blir den grumlig och kommer se ut som vilken annan tjärn som helst – för alltid.

Respektera det tillfälliga förbudet att gå ner till tjärnen så att Blanktjärn kan räddas!

Cyklar du måste du parkera cykeln och gå sista biten. Kom ihåg att ta med dig lås till cykeln.

Framme vid blanktjärn får du endast gå på leden och till den utsiktsplats med dass som finns där.

Klicka på bilden för att se kartan större »

Back To Top