skip to Main Content

Fjällupplevelser på cykel

Södra Årefjällen kommer här att presentera de cykelturer vi rekommenderar.

Men först utreder vi tillsammans med Länsstyrelsen, samebyarna och byarna i vårt område vilka befintliga leder som kan rustas för cykling och var det kan byggas nya cykelleder.

Vi vill att cyklingen i vårt område ska vara långsiktigt hållbar – för oss är det viktigt att minimera slitage på naturen och störningar för djuren.

Back To Top