Page 5 - SÅF_ledbroschyr_S2017
P. 5

Våra rundturer/Circular routes

Edsåsdalen        Ottsjö

	 120 	Vackermorundan  	 160    	Älgspåret
	 121 	Sönkmyrrundan  	 161    	Platårundan
	 122 	Älgbergsrundan  	 162    	Åsvallsrundan
	 123 	Renfjällsrundan 	 163    	Olivehällsrundan
	 124 	 Nordic walking 	 164    	Hållvallsrundan
	 125 	Väfjällsrundan

Trillevallen       Vålådalsområdet

	 140 	Ytterstvallen  	 180    	Våffelturen
	 141 	Kulturvändan   	 181    	Holmenkollen
	 142 	 Välliste runt  	 182    	Fjällsvängen
	 143 	Ripkallhöjden  	 183    	Lill-Sapporo
	 144 	Nyvallsrundan  	 184    	Nulltjärnsrundan
	 145 	Vildmarksturen  	 185    	 Vallbo milspår

mycket lätt/ lätt/   medelsvår / svår/
very easy   easy    moderate   difficult

Vinterturerna har röda skyltar och numreringen börjar med siffran 1.
Sommarturernas skyltar är orange och börjar med 2.

The winter routes have red signs and the numbers start with 1. The  5
summer paths have orange signs and the numbers start with 2.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10