Page 3 - SÅF_ledbroschyr_S2017
P. 3

Välkommen till Södra Årefjällen!

Söder om Åre hittar du ett av landets bästa och mest lättillgängliga
område för längd- och turskidåkning. Här finns 145 km preparerade
motionsspår, 230 km kvalitetssäkrade skidturer, det statliga
vinterledsystemet mellan fjällstugorna och dessutom två
skidskytteanläggningar.

  Här i guiden presenteras turer som går genom vacker fjällskog
och på kalfjäll med fantastiska vyer. Du kan välja en dagsutflykt,
en led som tar ett par timmar eller skida längs Årefjällsloppets spår
mellan byarna. Utmed spåren finns ofta rastställen – från vackert
belägna vindskydd till restauranger. Vinterturerna är markerade
med röda skyltar där alla lednummer börjar på 1. Vissa spår är
avgiftsbelagda.

  Upplev stillhet och vackra vyer! God tur!

Welcome to Södra Årefjällen!

One of Sweden’s best and most accessible areas for cross-country
and touring skiing is just south of Åre. It has 145 km of groomed
trails, 230 km of quality-assured routes, the state-run system of
winter trails between mountain cabins, and two biathlon arenas.

  This guide presents routes that pass through beautiful forests
and across open mountainsides with amazing views – choose a
daytrip on one that takes a couple of hours or ski the Årefjällsloppet
trail between the villages. There are often places to have a rest
beside the trails – from beautifully located wind shelters to
restaurants. The winter trails are marked with red signs and all the
trail numbers start with 1. Some trails charge a user fee.

  Experience the peacefulness and the beautiful views! Happy skiing!

                                    3
   1   2   3   4   5   6   7   8