Page 4 - SÅF_ledbroschyr_S2017
P. 4

Vilken tur passar mig
  och hur lång tid tar den?

    För att du lättare ska hitta en tur som passar just dig är turerna
    svårighetsgraderade. Grön tur är för dig som föredrar en kort
    och flack tur i skyddad terräng. Ju längre tur och brantare backar
    desto högre svårighetsgrad. En svart tur passar framförallt vana
    åkare. Åktiden är beräknad till 3–3,5 km/timme för personer med
    god kondition som ”går” runt på skidorna. Åktider är dock högst
    individuella så ta gärna i med marginal när du planerar turen.
    Lägg till tid för härliga pauser och gott fika.

     För allas trivsel ber vi att du som åker skidor med hund tar reda
    på vilka regler som gäller. På renbetesfjäll är det koppeltvång.
    Plocka alltid upp efter din hund så att andra slipper få sina skidor
    oönskat ”vallade”.

  Which route suits me
  and how long will it take?

    The routes are graded by difficulty, making it easier to find one
    that’s suitable. Green routes are for people who prefer a short,
    flattish route in sheltered terrain. The longer the route and the
    steeper the hills, the higher the level of difficulty. A black route is
    suitable for experienced skiers. Total times are calculated using
    3–3.5 km/hour for fit people who “walk” around on skis. However,
    this is very individual, so include a good margin when you plan
    your trip. Add time for a picnic and some rests.

     For everyone’s benefit, we ask that people who ski with dogs
    check the applicable rules. Leads must be used in reindeer grazing
    areas, and please always clean up after your dog, so others don’t
4 get unwanted “wax” on their skis.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9