skip to Main Content

Spår- & ledavgift

Gäller vuxna från 16 år. Barn och ungdomar åker gratis i förälders (eller motsvarande) sällskap.

Ladda hem Outby-appen och betala avgiften hemma i stugvärmen. Sedan kan du njuta av turer längs fina spår och leder i hela Södra Årefjällen.

Get it on Google Play
Download on App Store

Priser 2021–22 för hela Södra Årefjällen

  • DAGKORT STANDARD – 125 kronor
  • VECKOKORT STANDARD – 625 kronor 
  • SÄSONGKORT STANDARD – 1 250 kronor 
  • ÅRSKORT STANDARD – 1 800 kronor vid köp före 15/1 2022 och 2 100 kronor om du köper efter 15/1 2022. Gäller i hela Södra Årefjällens spårsystem från 4 december, Vålådalens rullskidspår och en frivillig avgift för alla Södra Årefjällens sommarleder.

Vid biljettkontroll räcker det att uppge mobilnummer eller namn.

Du kan köpa biljett åt någon annan. Uppge personens namn, mobilnummer och e-post vid köpet.

Allemansrätten ger dig rätt att vandra fritt. Men allemansrätten är också tydlig med din skyldighet att inte störa eller förstöra.

När vi är många som vandrar eller cyklar på lederna i Södra Årefjällen blir lederna slitna. Därför finns den frivilliga sommaravgiften, som bland annat används till att reparera skador och göra vandringslederna bättre. Men vi hoppas att vi får in pengar så att vi också kan sätta upp tillgängliga vindskydd och dass.

Var med och bidra du också – passa på före 15 januari så får du förköpsrabatt!

Skidsäsongen 2022 i Södra Årefjällen

Sedan förra vintern har samarbetet fördjupats mellan Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö, och Vålådalsområdet i Södra Årefjällen. Vi har infört både gemensam spår- och ledförvaltning och gemensam spår- och ledavgift.

SAMARBETET GER OSS ALLA FÖRDELAR

Många av oss åker gärna skidor i flera av byarna i Södra Årefjällen. De olika spårsystemen i byarna har därför efter hand byggts ihop. Årefjällsleden är ett utmärkt exempel är. Vi har även planer på att du ska kunna börja skida direkt från Undersåkers station.

SKIDSPÅR I VÄRLDSKLASS

Målet är att alla spåren i Södra Årefjällen ska hålla toppklass. Och vi lägger mycket arbete på att både skidspåren och skyltningen ska bli bättre.

Under barmarksperioden röjer vi varsamt bort sly längs lederna. Ofta behöver vi renovera broar renoveras och ta bort vindfällen. Vintertid preparerar vi spåren kontinuerligt genom packning, sladdning och spårdragning – i många spår med pistmaskin, i andra enbart med skoter.

Vindskydd och bra möjligheter att rasta är både en säkerhetsfråga och uppskattad service. Vindskydden behöver underhållas och ibland måste vi bygga nya.

Tänkvärt är att varje meter spång på sommarlederna kostar 250 kr. Det är ingenting som staten betalar för på privat mark. Alla behöver hjälpa till att minska slitaget på naturen. Allemansrätten innefattar nämligen skyldigheten att inte störa och inte förstöra.

ALLA SKIDSPÅR I SÖDRA ÅREFJÄLLEN INGÅR

Att underhålla spår och leder kostar mycket pengar. Trots stora ideella insatser måste vi köpa tjänster, maskiner och annan utrustning och det går åt drivmedel. En timmes körning med pistmaskin kostar till exempel 1 500 kr.

I både Södra Årefjällen ekonomisk förening och föreningens dotterbolag, Södra Årefjällen Ledförvaltning AB, går alla intäkter till drift och utveckling av området.

DU FÅR GÄRNA DELTA I VERKSAMHETEN. Det kan ge dig fördelar och framför allt fin gemenskap.

Back To Top