skip to Main Content

Spår- & ledavgift

Gäller vuxna från 16 år. Barn och ungdomar i förälders (motsvarande) sällskap åker gratis. Med undantag för premiärspåren i Vålådalen.

Ladda hem Outby-appen, och betala avgiften innan du njuter av turer längs Södra Årefjällens fina spår och leder.

Priser 2021–22

DAGSKORT PREMIÄR 190 kronor Gäller i Vålådalens Premiärspår från 15 oktober. 
DAGSKORT STANDARD 125 kronor Gäller i hela Södra Årefjällen från 15 december. 
VECKOKORT PREMIÄR 850 kronor Gäller i Vålådalens Premiärspår från 15 oktober. 
VECKOKORT STANDARD 625 kronor Gäller i hela Södra Årefjällen från 15 december. 
SÄSONGKORT PREMIÄR 1 500 kronor Gäller i Vålådalens Premiärspår perioden 15 oktober–15 december. 
SÄSONGKORT STANDARD 1 250 kronor Gäller i hela Södra Årefjällen från 15 december. 
SÄSONGKORT PLUS 2 500 kronor Gäller i Vålådalens Premiärspår från 15 oktober och i hela Södra Årefjällen från 15 december. 
ALLEMANSRÄTTEN GER DIG RÄTT ATT VANDRA FRITT. MEN ALLEMANSRÄTTEN ÄR OCKSÅ TYDLIG MED SKYLDIGHETEN ATT INTE STÖRA ELLER FÖRSTÖRA. När vi är många som går eller cyklar på lederna i Södra Årefjällen uppstår skador som måste åtgärdas. Det används den frivilliga sommaravgiften till. Var med och bidra du också – passa på före 15 december så får du en förköpsrabatt!
ÅRSKORT STANDARD 1 800 kronor köpt före 15/12 och 2 100 kronor köpt efter 15/12 Gäller i hela Södra Årefjällens spårsystem från 15 december, Vålådalens rullskidspår och en frivillig avgift för hela Södra Årefjällens sommarledsystem.
ÅRSKORT PLUS 2 900 kronor Gäller i Vålådalens Premiärspår från 15 oktober, hela Södra Årefjällens spårsystem från 15 december, Vålådalens rullskidspår och en frivillig avgift för hela Södra Årefjällens sommarledsystem.

Vid biljettkontroll räcker det att uppge mobilnummer eller namn.

Du kan köpa biljett åt någon annan. Uppge personens namn, mobilnummer och e-post vid köpet.

Skidsäsongen 2022 i Södra Årefjällen 

Sedan förra vintern har samarbetet fördjupats mellan Edsåsdalen, Trillevallen, Ottsjö, och Vålådalsområdet i Södra Årefjällen. Både gemensam spår- och ledförvaltning och gemensam spår- och ledavgift har införts. 
SAMARBETET GER OSS ALLA FÖRDELAR 

Många av oss åker gärna skidor i flera av byarna i Sördra Årefjällen. De olika spårsystemen i byarna har efter hand även byggts ihop. Ett exempel på en sådan uppskattad tur är Älgbergsrundan från Edsåsdalen till Lyckans läger och Lyckoleden vidare till Ottsjö. Årefjällsleden är ett annat utmärkt exempel. Det finns även planer på att man ska kunna börja skida direkt från Undersåkers station. 

SKIDSPÅR I VÄRLDSKLASS 

Målet är att spårsystemet i Södra Årefjällen ska hålla toppklass. Det läggs mycket arbete på att både skidspåren och skyltningen ska bli bättre. 

Under barmarksperioden sker varsam röjning. Ofta behöver broar renoveras och vindfällen tas bort. Vintertid prepareras spåren kontinuerligt genom packning, sladdning och spårdragning – i många spår med pistmaskin, i andra enbart med skoter. 

Vindskydd och bra möjligheter att rasta är både en säkerhetsfråga och uppskattad service. Vindskydden behöver underhåll och ibland måste nya byggas. Till exempel har det bortblåsta vindskyddet på Platån, i Ottsjö, i sommar ersatts med ett nytt, med stöd från Södra Årefjällen ekonomisk förening. 

Tänkvärt är att varje meter spång på sommarlederna kostar 250 kr. På privat mark är det inget som bekostas av staten. Vi behöver alla hjälpa till att minska slitaget på naturen. Allemansrätten innefattar nämligen skyldigheten att inte störa och inte förstöra. 

Södra Årefjällen Ledförvaltning AB trycker upp skyltar och kartor, samt producerar de uppskattade guiderna Fjällupplevelser på skidor och Fjällupplevelser till fots. 

Bolaget driver också webbportalen fjallupplevelser.com 

ALLA SKIDSPÅR I SÖDRA ÅREFJÄLLEN INGÅR 

Att underhålla spår och leder kostar mycket pengar. Trots stora ideella insatser måste tjänster köpas, maskiner och annan utrustning införskaffas och det går åt drivmedel. En timmes körning med pistmaskin kostar till exempel 1 500 kr. När vi nu fördjupar samarbetet inom Södra Årefjällen inför vi också ett gemensamt spår- och ledkortsystem. 

I både Södra Årefjällen ekonomisk förening och föreningens dotterbolag, Södra Årefjällen Ledförvaltning AB, går alla intäkter till drift och utveckling av området. Södra Årefjällen Ledförvaltning AB har tagit över den dagliga driften av spår och leder. Föreningen måste fortfarande skjuta till pengar till bolaget, men målet är att bolagets verksamhet ska bekostas av spår- och ledavgifterna. Det ideella arbetet kommer dock fortsatt vara nödvändigt. 

DU FÅR GÄRNA DELTA I VERKSAMHETEN. Det kan ge dig fördelar och framför allt fin gemenskap. 

Back To Top