skip to Main Content

283 Blanktjärnsrundan

Tid för återhämtning

Det är inte bara vi människor som behöver tid för återhämtning. Ibland behöver naturen det också. Blanktjärn och marken runt har nått gränsen för vad naturen tål. Nu behövs just återhämtning.

Du är välkommen att gå Blanktjärnsrundan. Du ser den vackra, smaragdgröna tjärnen från de utsiktsplatser som finns. Dels uppe på rullstensåsen och dels nere vid tjärnen.

Vid tjärnen finns också ett dass. Det finns rastplatser längs rundan där du kan äta din matsäck och njuta av naturen.
Vid tjärnen måste mossa och växter få chans att åter växa. Annars rinner jord ner i tjärnen och kan göra den grumlig. Kanske förstöra den för alltid. Du måste därför avstå alla aktiviteter vid och i tjärnen.

Du hittar mer information på fjallupplevelser.com/283

SA╠èF_ledbroschyr_S2019-283 Tillbaka till översikt leder
Back To Top