skip to Main Content

281 Vallbo Natur- & Kulturstig

Skylt 8 Sågen

Sågen

Dessa gamla timmerrester är allt som finns kvar av ett sågverk som byggdes här i Utterbäcken 1919.

Det var kronoarrendatorerna i Vallbo, Östra Vålådalen och Fångåmon som fick i uppdrag av Jordbruksdepartementet att bygga sågen.

På kontraktet, som finns uppsatt här, kan Du läsa om alla detaljer kring bygget. Kontraktet är en kopia från originalet som idag finns i John-Erik Olofssons ägo.

John-Erik minns hur han körde plank härifrån med häst och vagn cirka 1937-38, till bygget av nya stallet på sitt föräldrahem Vallbogården, idag Vallbo Fjällgård.

Vissa delar av sågen flyttades från det tidigare sågverket i Fångåmon, där den byggts 1897.

Delar av såghuset flyttades i slutet av 1930-talet vidare till Vålån, där sågning fortfarande bedrivs vid nya landsvägsbron.

Det fanns en såg här tidigare också, och den var det Stor-Jo som hade byggt (Lappkungens far). Vid denna såg sågade man timret till kapellet.

Här uppe på backen kan Du se rester efter den gamla stuga, där man höll rast när man jobbade vid sågen.

Nu går turen vidare uppför backen, i riktning mot Vallbo. Följ märkningen.

Du går på Kurirleden

Ur ledbroschyren

Dessa gamla timmerrester är allt som finns kvar av ett sågverk som byggdes här i Utterbäcken 1919.

Det var kronoarrendatorerna i Vallbo, Östra Vålådalen och Fångåmon som fick i uppdrag av Jordbruksdepartementet att bygga sågen.

På kontraktet, som finns uppsatt här, kan Du läsa om alla detaljer kring bygget.

John-Erik Olofsson har låtit sätta upp denna skylt, kopierad från sitt original.

John-Erik minns hur han körde plank härifrån med häst och vagn ca 1937-38, till bygget av nya stallet på sitt föräldrahem Vallbogården.

Vissa delar av sågen flyttades från det tidigare sågverket i Fångåmon, där den byggts 1897.

Delar av såghuset flyttades i slutet av 30-talet vidare till Vålån, där sågning fortfarande bedrivs vid nya landsvägsbron.

Det fanns en såg här tidigare också, och den var det Stor-Jo som hade byggt (Lappkungens far).

Vid denna såg sågade man timret till kapellet.

Här uppe på backen kan Du se rester efter den gamla stuga, där man höll rast när man jobbade vid sågen.

Nu går turen vidare uppför backen, i riktning mot Vallbo. Följ märket på trädet, så kommer Du upp på elljusspåret, där Du går vänster.


Skylt 9 Fyrbenta djur i Vallbo

Back To Top