skip to Main Content

281 Vallbo Natur- & Kulturstig

Skylt 7 Skogen

Skogen

För många av oss är Sverige detsamma som vackra skogar. Vi tänker oss skogen som en miljö att koppla av i, en källa till kraft . Vi jagar och fi skar, plockar svamp och bär, tittar på djur och växter i den. Den kan också vara en plats för sköna vandringar.

En skog kan vara så mycket – en granskog, en tallhed, en bokskog, ett alkärr. Ingen skog är den andra lik. Varje skog rymmer ett myller av liv, växter och djur som är mer eller mindre beroende av en viss miljö, och av varandra.

Den svenska skogen är också en källa till sysselsättning och inkomster. Den ger arbete åt skogsägare och hundratusentals andra människor.

Allt det här innebär att, framför allt skogsägare, men också vi ”vanliga” människor har ett stort ansvar. Vår uppgift är att bevara och skapa en skog som även i framtiden ger intäkter och rekreation. En skog som är en bra livsmiljö för djur och växter.

Vi människor är en del av ekologin. Det innebär att vi har ansvar att vårda och
sköta vår natur. Allt vi gör idag påverkar våra barns framtid.

Det pratas mycket om regnskogen och hur skövlingen av den påverkar jordens
klimat. Men vi får inte glömma bort att det också sker avverkning i stor skala av Taigan, det norra barrskogsbältet.
Många gånger är den lika hänsynslös och den påverkar också vårt klimat.

Hur kan vi skydda och bevara våra vackra svenska skogar?

  • Vi kan köpa pappersprodukter tillverkade av returpapper.
  • Vi kan fortsätta att sortera sopor och lämna till återvinning.
  • Vi kan sträva efter att handla miljövänligt.
  • Undvika att skada levande träd och buskar.

Om du studerar bilden här bredvid, så förstår du varför det är lika viktigt att inte heller skada eller hugga ner torrakor ( döda träd.). Själva trädet är kanske dött men det finns ändå fullt av liv i det och runt omkring det.

Fortsätta stigen framåt. Följ markeringarna. Stanna gärna på vägen och titta närmare på olika träd. Kan Du se tecken på liv i dem?

Ur ledbroschyren

För många av oss är Sverige detsamma som vackra skogar.

Vi tänker oss skogen som en miljö att koppla av i, en källa till kraft .

Vi jagar och fiskar, plockar svamp och bär, tittar på djur och växter i den. Den kan också vara en plats för sköna vandringar.

En skog kan vara så mycket – en granskog, en tallhed, en bokskog, ett alkärr. Ingen skog är den andra lik.

Varje skog rymmer ett myller av liv, växter och djur som är mer eller mindre beroende av en viss miljö, och av varandra.

Den svenska skogen är också en källa till sysselsättning och inkomster. Den ger arbete åt skogsägare och hundratusen-tals andra människor.

Allt det här innebär att, framför allt skogsägare, men också vi ”vanliga” människor har ett stort ansvar.

Vår uppgift är att bevara och skapa en skog som även i framtiden ger intäkter och rekreation.

En skog som är en bra livsmiljö för djur och växter.

För att klara det måste vi vara medvetna om att vi människor ingår i ekologin. Förstör vi vår natur, så förstör vi också för oss själva.

Allt vi gör påverkar oss….. förr eller senare.

Det pratas ju mycket om regnskogen och hur skövlingen av den påverkar jordens klimat.

Men vi får inte glömma bort att det också sker avverkning i stor skala av Taigan, det norra barrskogsbältet.

Många gånger är den lika hänsynslös och den påverkar också vårt klimat.

Vad kan vi då göra för att hjälpa till med att skydda och skapa vackra svenska skogar?

  • Vi kan köpa pappersprodukter tillverkade av returpapper.
  • Vi kan se till att vi själva lämnar vårt pappersavfall till återvinning.
  • Genom att själv skaffa oss större kunskaper om vår natur och ekologin kan vi handla miljövänligt och även sprida våra kunskaper vidare.
  • Om Du hittar ett känsligt eller speciellt ställe i en skog, t.ex. en tjäderspelplats, en ovanlig mossa el.dyl., så är det väldigt bra om Du berättar det för markägaren eller Naturskyddsföreningen i området, så att den platsen får vara kvar vid en ev. avverkning.
  • Skada aldrig levande träd och buskar.
  • Om du studerar bilden som vi har satt upp här, så förstår du varför det är lika viktigt att inte heller skada  eller hugga ner torrakor (döda träd.). Själva trädet är kanske dött men det finns ändå fullt av liv i det och runt omkring det.

Det finns mycket vi kan göra!

Det kanske kan kännas som att: ”Det spelar väl ingen roll vad jag gör”, ibland.

Men det spelar alltid en roll! Många bäckar små…. Du vet.

När Du tycker att Du har tittat ordentligt på bilden kan Du fortsätta stigen framåt. Följ markeringarna.

Stanna gärna på vägen och titta närmare på olika träd.

Kan Du se tecken på liv i dem?


Skylt 8 Sågen

Back To Top