skip to Main Content

281 Vallbo Natur- & Kulturstig

Skylt 6 Det var en gång en gång, och den gången var grusad…

Det var en gång en gång, och den gången var grusad…

Vallbogrus har hamnat på många gångar och vägar i Jämtland, och i många husgrunder och kraftverk.

Conrad Eriksson från Fångåmon, berättar att han lastade grus för hand här redan 1934. Han och hans bror Erik hade lagt in anbud på en bit av vägbygget mellan Vallbo vägskäl och Vålådalen. De hade ett så kallat  vägskifte mellan vägskälet och bron över Vålån. Männen fick 3:50 kronor för varje färdig meter väg!!

När kraftverket i Järpströmmen skulle byggas 1942, blev Vallbo leverantör av stora mängder grus, och en modernisering måste ske. Det var då man byggde det kraftverk i Vålån, vars läge vi tidigare beskrivit. På så vis fick man elström till maskinerna i grustaget.

Runt 1960 fick Haldo Olofsson, född i Vallbo, arrende på grustaget på västra
sidan av vägen, och numera är det sonen Hans Ottendahl, Ottsjö och sonson Jack Ottendahl, Vallbo som arrenderar hela täkten av Domängrus.
Man har genom årens lopp levererat grus till en mängd byggen, till exempel Oldens kraftverk, Kabinbanan i Åre (berg- och dalstation). Till avloppsanläggningen på Helags Fjällstugor. Man körde då gruset på lastbil till Ljungdalen (ca 20 mil), och
sen tog man helikopter!!

Mursanden är känd för att vara bra. Denna levereras ända till Storlien, Dvärsätt och Offerdal!

Huruvida nu grustag är vackra, kan väl diskuteras, men det har ju gett en del arbetstillfällen genom åren. Under sommaren har man vanligen 2-3 anställda, men 1993 var det 7 man som körde skift! Idag, 2011, finns arbete för 4-5 man på sommaren och 6 man på vinter. Alltså en viktig inkomstkälla för bygdens invånare.

Enligt nuvarande täkttillstånd kommer inte ”grusgropen” att utvidgas nämnvärt. Man är skyldig att återställa marken efter sig, när man slutar utnyttja ett område. Detta har redan börjat ske på vissa ställen. Västra sidan är idag igenlagd och fungerar som förråd. Östra sidan är fortfarande i drift.

Många åsar i trakten har undersökts för eventuell grusutvinning, men de flesta
av dessa ligger numera inom skyddat område.

Här från kanten har du bra utsikt över Ottfjället i förgrunden (1265 m), och snett där bakom Hållfjället, där Hållfjällets turiststation ligger. Detta är en genuin, gammaldags liten anläggning med bland annat vackra målerier i gästrummen. Från Ottsjö är det 8 km promenad/skidåkning dit. Mer information kan du få i Ottsjö!

Till höger om Hållfjället ligger Grofjället och sedan Välliste, som når över 1000 m och är känt för sin flora.

Mellan Ottsjö och Välliste ligger Ytterstvallen, med sitt populära våffelbruk. Öppettiderna vet man i Ottsjö, byn som du ser på andra sidan sjön.

Ottsjö är en mycket vackert belägen gammal by, väl värd ett besök.

Den ca 13 km långa sjön är känd för sitt ridvad som går över det smalaste stället
på sjön. Detta utnyttjades flitigt innan vägen byggdes. Man red bla annat mellan Duved skans och Långå skans i Härjedalen eller Eda skans i Värmland via ridvadet.

Vid lågvatten går det fint att vada över.

För att komma till ridvadet kan man gå leden 280 ”Södra Ridvadsrundan” eller
262 ”Norra Ridvadsrundan” se broschyren ”Fjällupplevelser till fots”.

Gå över vägen. Ta vänster och följ vägen cirka 100 m. Håll utkik efter markeringen som leder dig in i skogen på högersida.

Ur ledbroschyren

Vallbogrus har hamnat på många gångar och vägar i Jämtland, och i många husgrunder och kraftverk….

Conrad Eriksson från Fångåmon, berättar att han lastade grus för hand här redan 1934.

Han och hans bror Erik hade lagt in anbud på en bit av vägbygget mellan Vallbo vägskäl och Vålådalen.

De hade ett s.k. vägskifte mellan vägskälet och bron över Vålån. Männen fick 3.50 för varje färdig meter väg!!

När kraftverket i Järpströmmen skulle byggas 1942, blev  Vallbo leverantör av stora mängder grus, och en modernisering måste ske.

Det var då man byggde det kraftverk i Vålån, vars läge vi tidigare beskrivit. På så vis fick man elström till maskinerna i grustaget.

Runt 1960 fick Haldo Olofsson, född i Vallbo, arrende på grustaget på västra sidan av vägen, och numera är det sonen Hans Ottendahl, Ottsjö, som arrenderar hela täkten av Domängrus.

Man har genom årens lopp levererat grus till en mängd byggen, t.ex.Oldens kraftverk, Kabinbanan i Åre (berg- och dalstation). Till avloppsanläggningen på Helags Fjällstugor. Man körde då gruset på lastbil till Ljungdalen (ca 20 mil), och sen tog man helikopter!!

Mursanden är känd för att vara bra. Denna levereras ända till Storlien, Dvärsätt och Offerdal!

Huruvida nu grustag är vackra, kan väl diskuteras, men det har ju gett en del arbetstillfällen genom åren.

Under sommaren har man vanligen 2-3 anställda, men 1993 var det 7 man som körde skift!

Enligt nuvarande täkttillstånd kommer inte ”grusgropen” att utvidgas nämnvärt.

Man är skyldig att återställa marken efter sig, när man slutar utnyttja ett område. Detta har redan börjat ske på vissa ställen.

Många åsar i trakten har undersökts för eventuell grusutvinning, men de flesta av dessa ligger numera inom skyddat område.

Här från kanten har Du bra utsikt över Ottfjället i förgrunden (1265 m), och snett där bakom Hållfjället, där Hållfjällets turiststation ligger. Detta är en genuin, gammaldags liten anläggning med bl.a. vackra målerier i gästrummen.

Från Ottsjö är det 8 km promenad/skidåkning dit. Mer information kan Du få i Ottsjö!

Till höger om Hållfjället ligger Grofjället och sedan Välliste, som når över 1000 m och är känt för sin flora.

Mellan Ottsjö och Välliste ligger Ytterstvallen, med sitt populära våffelbruk. Öppettiderna vet man i Ottsjö, byn som Du ser på andra sidan sjön.

Ottsjö är en mycket vackert belägen gammal by, väl värd ett besök. Här finns t.ex. Sveriges minsta postkontor!

Den ca 13 km långa sjön är känd för sitt ridvad som går över det smalaste stället på sjön.

Detta utnyttjades flitigt innan vägen byggdes.

Man red bl.a. mellan Duved skans och Långå skans i Härjedalen via ridvadet.

Vid lågvatten går det fint att vada över.

Du kommer till ridvadet genom att fortsätta stigen förbi station nr 8 ”Sågen”, ca 4 km. Se kartan.

Gå nu ut på vägen och följ denna en bit neröver -Strax till höger ser Du ett märke på ett träd, där Du ska gå in på stigen på andra sidan vägen.


Skylt 7 Skogen

Back To Top