skip to Main Content

281 Vallbo Natur- & Kulturstig

Skylt 5 Rullstensåsar

Rullstensåsar

Visst är det fint här?

Du kommer nu att vandra i dalgången mellan två rullstensåsar. Faktiskt ganska spännande, när man tänker på att de här naturformationerna skapades av inlandsisen, för 8 000 – 10 000 år sedan.

Det enda som egentligen har hänt på alla dessa år är att det har växt upp skog, med allt vad det innebär, över de här istidsminnena.

Rullstensåsarna här bildades när smältvattensälvarna från isens centrala delar transporterade grus och sten under isen till mynningen vid isranden. Åsarna ligger utsträckta ungefär i isens rörelseriktning.

De innehåller vanligen ett rundat, sorterat och skiktat material. Skikten kan vart och ett innehålla nästan rena material, exempelvis sandskikt, grusskikt och så vidare. Det största och tyngsta materialet ligger i botten.

Den här ”dalen” som Du vandrar igenom just nu är spår av ett glacifluvialt flöde, det vill säga en istidsränna. Den bildades när issjön, som under en tid fanns uppdämd av isen i Vålådalssänkan, började rinna ut här. Det finns flera sådana här rännor som har skurit igenom åsarna som finns i trakten.

Du fortsätter upp genom dalgången och tar så småningom till vänster. Håll utkik efter markeringen. Där går du i den gamla kraftledningsgatan, från kraftverket i Vålån. Stigen leder dig upp på ännu en ås.

Ur ledbroschyren

Visst är det fint här!?!

Faktiskt ganska spännande också, när man tänker på att de här naturformationerna skapades av inlandsisen, för 8 000 – 10 000 år sedan.

Det enda som egentligen har hänt på alla dessa år är att det har växt upp skog, med allt vad det innebär, över de här istidsminnena.

Rullstensåsarna här bildades när smältvattensälvarna från isens centrala delar transporterade grus och sten under isen till mynningen vid isranden.

Åsarna ligger utsträckta ungefär i isens rörelseriktning.

De innehåller vanligen ett rundat, sorterat och skiktat material.

Skikten kan vart och ett innehålla nästan rena material, ex sandskikt, grusskikt o.s.v. Det största och tyngsta materialet ligger i botten.

Den här ”dalen” som Du vandrar igenom just nu är spår av ett glacifluvialt flöde, d.v.s. en istidsränna. Den bildades när issjön, som under en tid fanns uppdämd av isen i Vålådalssänkan, började rinna ut här. Det finns flera sådana här rännor som har skurit igenom åsarna som finns här.

Om Du fortsättert framåt och tar stigen till vänster vid markeringen, så kommer Du upp på ännu en ås.

Den gamla kraftledningen, från kraftverket i Vålån gick där.


Skylt 6 Det var en gång en gång, och den gången var grusad…

Back To Top