skip to Main Content

281 Vallbo Natur- & Kulturstig

Skylt 4 Vålån

Vålån

Vålån börjar sitt lopp ända uppe i Vålåsjön, ungefär 3 mil sydväst härifrån.

Är du intresserad av fiske, så är fiske med spö och mask tillåtet från Tronnans inflöde (cirka 2 mil uppströms), till gamla landsvägsbron, några hundra meter nedströms härifrån. Det är öring du får upp, och möjligen en och annan harr!

Fiskekort finns på Vålågården i Östra Vålådalen eller fiskecampen i Fångåmon.

I Vålån bedrivs också forsränning/rafting. – En populär sport där man paddlar gummiflotte från Vålådalen och ner förbi gamla bron, med undantag för de alltför branta partierna.

JoPe Fors och Fjäll har raftingturer här på Vålån. Mer information 0647-314 65.

Ett ställe där man inte ska forsränna är ”Skol-Ingeborg-fallet”, uppkallat efter en kvinna som skulle ro över Vålån. Men hon for utför fallet, med båt och allt. Detta troligen på grund av att ena åran gick av, och att det dessutom var högvatten.

1942 byggdes en kraftstation i Vålån mellan de nuvarande två broarna, och elledning drogs till Vallbo och Östra Vålådalen.

1945 övertog Vallbo Elektriska Förening U P A denna kraftstation.

Vid rastplatsen ”Vålåforsen” (mellan broarna), finns tillståndet för detta kraftverksbygge att beskåda, med kung Gustaf V:s underskrift!! Det är Vallbofödde John-Erik Olofsson som låtit göra en kopia av sitt original.

Turen fortsätter en bit nedströms och svänger sedan höger upp i skogen. Följ markeringarna.

Ur ledbroschyren

Vålån börjar sitt lopp ända uppe i Vålåsjön, ungefär 3 mil sydväst härifrån.

Är Du intresserad av fiske, så är fiske med spö och mask tillåtet från Tronnans inflöde (ca 2 mil uppströms), till gamla landsvägsbron, några hundra meter nedströms härifrån.

Det är öring Du får upp, och möjligen en och annan harr!

Fiskekort köper Du på Per-Olsgården eller på Turistgården i Östra Vålådalen.

Ibland bedrivs forsränning i Vålån. – En populär sport där man paddlar gummiflotte från Vålådalen och ner förbi gamla bron, med undantag för de alltför branta partierna.

Mer information om detta kan Du få på Per-Olsgården.

Ett ställe där man inte ska forsränna är ”Skol-Ingeborg-fallet”, uppkallat efter en kvinna som skulle ro över Vålån. Men hon for utför fallet, med båt och allt. Detta troligen på grund av att ena åran gick av, och att det dessutom  var högvatten…

1942 byggdes en kraftstation i Vålån mellan de nuvarande två broarna, och elledning drogs till Vallbo och Östra Vålådalen.

1945 övertog Vallbo Elektriska Förening U P A denna kraftstation.

Vid rastplatsen ”Vålåforsen” (mellan  broarna), finns tillståndet för detta kraftverksbygge att beskåda, med kung Gustaf V:s underskrift!!

Det är Vallbofödde John-Erik Olofsson som låtit göra en kopia av sitt original.

Turen fortsätter en bit nedströms och svänger sedan upp i skogen. Följ markeringarna.


Skylt 5 Rullstensåsar

Back To Top