skip to Main Content

281 Vallbo Natur- & Kulturstig

Skylt 3 Lavar

Lavar

Det är inte mer än drygt 100 år sedan man upptäckte att lav är sammansatt av en svamp och en alg. Samlivet, eller symbiosen, är mycket bräckligt och känsligt för störningar utifrån. Därför är lavar betydligt mer känsliga för luftföroreningar än andra växter. Genom att studera lavfloran kan man därför få uppgifter om luftkvaliteten.

I äldre tider ingick lavarna som en viktig del i livsföringen. En del åt man, andra använde man till växtfärgning. Flera har också använts som mediciner. Under 1500- och 1600-talen ansågs växternas utseende vara ett tecken på vilken sjukdom de troddes bota. Detta kallas signalläran. T.ex. trodde man att lunglaven botade lungsjukdomar, eftersom den liknar en lunga och så vidare.

Man har inte en chans att lära sig alla lavar. Bara i Skandinavien finns det nästan 2000 arter. Men några få kan vi titta närmare på.

På den här slänten växer det bland annat flera gröna bladlika lavar.

Norrlandslaven, Nephróma árticum, kan man känna igen på de bruna fläckarna, som kallas apothecier. För övrigt är den lik Torsklaven.

Torsklaven, Peltígera aphthósa har dock
mörka fl äckar på själva ”bladet”. Även Filtlaven, Peltígera canína, och Trevarlaven, Peltígera polydáctyla, är lika. De tre sistnämnda är, som synes, också släkt.

Här växer också Syllav,Cladónia cornúta.Cladónia. Den tillhör ett mycket stort släkte, med över 60 arter, som brukar kallas Bägarlavar. Tittar Du noga på marken så ser Du säkert någon eller några av dem. De ser ut som små bägare eller trattar.

En lav som också växer här på marken är Påskrislav, Stereocáulon paschále. Den är lite kul eftersom den är relativt lätt att lära sig, och komma ihåg namnet på, den ser ju ut ungefär som ett påskris.

Tittar man på stenar här, så fi nns det Grå Kartlav, Rhizocárpon gemainátum, på dem.

Från trädgrenar hänger det Grå Tagellav, Bryória capilláris och Manlav som är brun, Bryória fuscéscens.

Fortsätt stigen ner till Vålån.

Ur ledbroschyren

Det är inte mer än drygt 100 år sedan man upptäckte att lav är sammansatt av en svamp och en alg. Samlivet, eller symbiosen, är mycket bräckligt och känsligt för störningar utifrån. Därför är lavar betydligt mer känsliga för luftföroreningar än andra växter. Genom att studera lavfloran kan man därför få uppgifter om luftkvaliteten.

I äldre tider ingick lavarna som en viktig del i livsföringen.

En del åt man, andra använde man till växtfärgning.

Flera har också använts som mediciner. Under 1500- och 1600-talen ansågs växternas utseende vara ett tecken på vilken sjukdom de troddes bota. Detta kallas signalläran.

T.ex. trodde man att lunglaven botade lungsjukdomar, eftersom den liknar en lunga o.s.v.

Man har inte en chans att lära sig alla lavar.

Bara i Skandinavien finns det nästan 2000 arter.

Men några få kan vi titta närmare på.

På den här slänten växer det bl.a. flera gröna bladlika lavar.

Norrlandslaven, Nephróma árticum, kan man känna igen på de bruna fläckarna, som kallas apothecier. För övrigt är den lik Torsklaven, Peltígera aphthósa.

Torsklaven har dock mörka fläckar på själva ”bladet”.

Även Filtlaven, Peltígera canína, och Trevarlaven,

Peltígera  polydáctyla, är lika. De tre sistnämnda är, som synes, också släkt.

Här växer också Syllav,Cladónia cornúta.Cladónia. Den tllhör ett mycket stort släkte, med över 60 arter, som brukar kallas Bägarlavar.

Tittar Du noga på marken så ser Du säkert någon eller några av dem. De ser ut som små bägare eller trattar.

En lav som också växer här på marken är Påskrislav,

Stereocáulon paschále. Den är lite kul eftersom den är relativt lätt att lära sig, och komma ihåg namnet på, den ser ju ut ungefär som ett påskris.

Tittar man på stenar här, så finns det Grå Kartlav, Rhizocárpon gemainátum, på dem.

Från trädgrenar hänger det Grå Tagellav, Bryória capilláris och Manlav, Bryória fuscéscens.

På Per-Ols Gården finns det en bok om lavar.

Låna gärna den och se om Du kan känna igen de olika arterna som växer här.

Fortsätt stigen ner till Vålån.

Bild: Norrlandslav

Bild: Torsklav

Bild: Syllav

Bild: Påskrislav

 


Skylt 4 Vålån

Back To Top