skip to Main Content

281 Vallbo Natur- & Kulturstig

Skylt 2 En matta av mossa!

En matta av mossa!

Härlig mjukt att gå på. Det har tagit många, många år för mossan att breda ut sig på det här sättet. Känn med hand hur mjuk det är.

Granvitmossa, Sphágnum
girgensóhnii. Den ser inte det minsta vit ut, det finns flera olika vitmossor, men inte en enda är vit. Namnet har de förmodligen fått för att de blir nästan vita om man kramar fukten ur dem.
Granvitmossan finns i fuktig granskog i hela landet.

Mellan ”kuddarna” växer Väggmossa, Pleurózium schréberi och Husmossa,
Hylocómium spléndens.
Väggmossan är kanske vår allmännaste markmossa, den finns i skogsmarker
i hela norden. Sitt svenska namn har den fått för att den förr var en av de mossor som man tätade väggar med.

En annan mossa som också användes
som tätning är Husmossan. Den kallas ofta för våningsmossa, eftersom den varje år bildar ett fjädergrenat skott ovanför fjolårets. Den är mycket vanlig i gran- och lövskog.

Har Du någon gång tänkt på hur många olika mossor det finns?!? Bara i Sverige finns det drygt 1000 arter!

Turen fortsätter längs den här stigen.

Ur ledbroschyren

Härlig att gå på, men gå försiktigt, för det har tagit många, många år för mossan att breda ut sig på det här sättet.

Den mossa som man först lägger märke till är kanske

Björnmossan, Poly´trichum commúne.

Det svenska namnet lär komma av att björnen bäddar sitt ide med bl.a. denna mossa.

Den finns i hela landet, men föredrar näringsfattig sumpskog.

Björnmossan bildar ”kuddar” tillsammans med GranvitmossaSphágnum girgensóhnii.

Den ser inte det minsta vit ut, det finns flera olika vitmossor, men inte en enda är vit.

Namnet har de förmodligen fått för att de blir nästan vita om man kramar fukten ur dem.

Granvitmossan finns i fuktig granskog i hela landet.

Mellan ”kuddarna” växer Kammossa, Ptílium crista-castrénsis,

Väggmossa, Pleurózium schréberi och

Husmossa, Hylocómium spléndens.

Kammossan är en vacker, fjäderlik mossa, som växer i sådan här skog, som skogsfolk brukar kalla ”blåbärsgranskog”.

Den finns i hela landet, utom i fjällen.

Väggmossan är kanske vår allmännaste markmossa, den finns i skogsmarker i hela norden. Sitt svenska namn har den fått för att den förr var en av de mossor som man tätade väggar med.

En annan mossa som också användes som tätning är Husmossan. Den kallas ofta för våningsmossa, eftersom den varje år bildar ett fjädergrenat skott ovanför fjolårets.

Den är mycket vanlig i gran- och lövskog.

 

Bild: Husmossa

Bild: Väggmossa

Bild: Kammossa

Bild: Björnmossa

 

Titta gärna närmre på mossorna, men undvik att dra upp dem. De växer, som sagt, mycket långsamt.

Har Du någon gång tänkt på hur många olika mossor det finns?!?

Bara i Sverige finns det drygt 1000 arter!

Turen fortsätter längs den här stigen. Följ markeringarna.


Skylt 3 Lavar

Back To Top